Asiakkaamme

Sparklike Oy

Sparklike Oy:lle tehtiin aluksi esiselvitys Venäjällä käytettävien eristyslasien kokonaismarkkinoista, selvitettiin kaasuntäytön laajuus sekä otettiin selvää osittain kilpailevien laitteiden määrästä ja suhteellisesta markkinaosuudesta. Tässä vaiheessa pyrittiin selvittämään laitteen markkinapotentiaalia siitäkin huolimatta, että kysymyksessä oli innovaatio, eikä vastaavaa tuotetta ollut markkinoilla.

Seuraavaksi kartoitettiin ja seulottiin sopivia yhteistyöpartnereita Venäjällä ja otettiin selvää näiden mahdollisesta kiinnostuksesta toimia Sparklike Oy:n edustajana Venäjällä. Seulonnan tuloksena tehtiin yhdessä Sparklike Oy:n toimitusjohtajan kanssa Moskovan matka, jonka aikana solmittiin yhteistyösopimus OOO APROK-INFO -yrityksen kanssa. Samalla otettiin selvää maahantuontiin tarvittavista luvista ja sertifikaateista.

www.sparklike.com

© 2011 Sarus Oy