Asiakkaamme

Kansainvälisen kaupan asiantuntijatehtävät -koulutus, työnantajan kokemuksia

Sarus Oy:n ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen järjestämä rekryohjelma tarjoaa osallistujille hyvän paketin käytännön tietoa ja taitoa Venäjän ja IVY-maiden kaupan koukeroista. Koulutusohjelmaan liittyy sekä tietopuolista opiskelua että työharjoittelua varsinaissuomalaisissa pk-yrityksissä. Moni harjoittelupaikan tarjonnut yritys on myös rekrytoinyt harjoittelijan ohjelman jälkeen.

Työnantajan kokemuksia:

”Venäjän vientikaupan aloittaminen oli ollut jo pitkään suunnitelmissamme, mutta oikeita eväitä sen aloittamiseen emme olleet löytäneet. Lähdimme mukaan Saruksen valmennusohjelmaan, josta myyntitiimiimme valikoitui venäjän, suomen ja englannin kieltä hallitseva henkilö, jonka tekninenkin osaaminen vastasi tarpeitamme. Koulutuksen laatu ja asiantunteva ohjaus antoi hyvän pohjan myyntiin ja Venäjän viennin aloittamiseen. Se osoittautui jopa niin tehokkaaksi, että ensimmäiset muuntajatoimitukset Venäjän markkinoille ovat jo alkaneet.”

Kim Lindholm, Intertrafo Oy

”Ohjelman kautta löytyi Adille venäjänkielentaitoinen henkilö jonka avulla aloitimme yhteistyökumppaneiden kartoituksen Pietarin ja Moskovan alueelta. Kokonaisuutena saimme ohjelman avulla käsityksen Venäjän markkinoista ja siitä miten siellä kannattaa toimia omalla alallamme.”

Kimmo Fagerlund, Adi Kalusteet Oy

”Ohjelman kautta meille löytyi venäjänkielentaitoinen henkilö, josta on apua muun muassa myynnin ja markkinoinnin toimenpiteissä. Ohjelman myötä ymmärrämme nyt myös paremmin venäläistä kulttuuria ja liiketoimintatapoja. Yritysjohdon koulutuspäivä oli erittäin antoisa.”

Esa Areva, Areva Service Oy

”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä ohjelman kautta yritykseemme rekrytoituun henkilöön. Projektisuunnitelma tehtiin yrityksemme tarpeiden lähtökohdista ja saimme innokkaan työharjoittelijan kautta uutta tietoa ja taitoa yritykseemme.”

Arto Lammila, AMH-Systems Oy

”Sertifiointeihin ja tapaamisiin, brändin rakentamiseen sekä muihin paikallisiin käytänteisiin liittyvissä asioissa on ollut helppo kääntyä Sarus Oy:n tutorin ja muiden asiantuntijoiden puoleen. Oikeiden kumppaneiden ja asiakkaiden löytäminen on näin ollut huomattavasti helpompaa ja nopeampaa. ”

Ville Nuutinen, Cailap Oy Marketing

© 2011 Sarus Oy