Asiakkaamme

Go Skolkovo –tapahtuman tilinpäätös

Salossa järjestettiin viime vuoden marraskuussa kansainvälinen teknologia-alan tapahtuma, joka toi venäläisten yritysten edustajia ja bisnesenkeleitä Suomeen. Kaksipäiväinen tapahtuma, jossa Sarus oli mukana yhtenä järjestäjänä, onnistui yli odotusten. Tapahtuman aikana Salon kaupungin omistama alueen kehittämiskeskus Yrityssalo Oy solmi yhteistyösopimuksen Skolkovon tiedepuiston kanssa, ja myös perästä on kuulunut – paljon positiivista palautetta ja toteutuneita jatkoneuvotteluja.

Viime vuoden marraskuussa järjestetyn kansainvälisen Go Skolkovo -tapahtuman tarkoituksena oli saattaa yhteen suomalaisia ja venäläisiä teknologia-alan toimijoita. ”Olemme panostaneet jo vuosia suunnitelmalliseen kansainvälistymistyöhön. Teknologia-alan tapahtumalle oli tilausta, koska kasvun hakeminen kansainvälisiltä markkinoilta, erityisesti Venäjältä, avaa alueemme yrityksillemme uusia mahdollisuuksia”, kertoo Salon kaupunginjohtaja Antti Rantakokko. Hän on tyytyväinen tapahtuman tuloksiin, joista saa kiitoksen kaikki järjestelyihin osallistuneet tahot. “Osallistujatavoitteet ylitettiin ja yritykset saatiin innostettua hyvin mukaan hankkeeseen. Tapahtumalla on varmasti positiivinen vaikutus myös kaupungin pitkäjänteiseen maineenrakentamiseen.”

Salossa järjestetty tapahtuma oli vasta alkua Venäjä-yhteistyön rakentamisessa. Venäjällä on selvästi paljon potentiaalia. “Jo se, että pääsimme yhteistyöhön Technopark Skolkovon kanssa, on kaupungille ja varsinaissuomalaisille yrityksille suuri asia. Jatkossa haemme yhteistyölle aktiivisesti erilaisia muotoja, jotka tukevat yritysten kansainvälistymistä ja kasvua. Käytännössä se tarkoittaa positiivisen maaperän rakentamista pitkäjänteisesti sekä yhteistyötä aktivoivia toimenpiteitä, kuten tutustumismatkoja jne.”, kuvaa Rantakokko.

Suuren tapahtuman organisointi vaati paljon järjestelmällistä työtä ja yhteishenkeä. Yrityssalon kansainvälistymispalveluiden Katariina Ylieskola oli yksi “työrukkanen” Go Skolkovo -tapahtuman noin 30-henkisessä järjestelytoimikunnassa. Hän pitää erityisesti hyvää yhteistyötä merkittävänä kulmakivenä tapahtumajärjestelyissä. “Vaikka töitä oli tehtävä paljon ja välillä oli aika hektistäkin, saimme hyvän paketin kasaan. Tapahtuman suunnittelu alkoi jo hyvissä ajoin kesällä.”

Yrityksille konkreettista hyötyä

Go Skolkovo -tapahtuman ideana oli rakentaa kohtaamisareena, jossa suomalaiset ja venäläiset aktivoituisivat alueellista yritystoimintaa edistävään yhteistyöhön. Ennakkomarkkinoinnin vastuu jaettiin siten, että Salon kaupunki ja Yrityssalo markkinoivat paikallisesti yritysten keskuudessa ja Saruksen tehtävä oli verkostojamme hyödyntämällä saada paikalle venäläisiä osallistujia. Projektinjohtajana toimineen Saruksen Taina Kalintivin mukaan tapahtuma oli ensimmäinen tämän mittaluokan tapahtuma Salossa, ja siksi tavoitteetkin oli asetettu varovaisesti. ”Venäjä-verkostomme ja hyvät paikallissuhteemme auttoivat meitä saamaan suuren näkyvyyden, jonka tuloksena peräti 72 yritysedustajaa saapui Saloon.”

Go Skolkovo -tapahtuman eniten kiitosta tuonut ohjelmanumero oli match making -tilaisuus, joka mahdollisti venäläisten ja suomalaisten yritysedustajien neuvottelut saman pöydän ääressä venäjänkielentaitoisen tulkin kera. Moni pääsi yhteistyötä edistäviin keskusteluihin 15 minuutin aikarajassa. Kaupunginjohtaja Rantakokko on tyytyväinen, että jo tapahtuman aikana päästiin konkreettisiin neuvotteluihin, jotka toivat välitöntä hyötyä yrityksille. ”Tavoitteena oli virittää kauppaa pitkällä tähtäimellä, ja useat yritykset löysivätkin potentiaalisia venäläisiä kumppaneita, jotka ovat kiinnostuneita sijoitus- ja yritystoiminnasta alueellamme.”

Go Skolkovo -tapahtuma poiki paljon positiivisia asioita jälkikäteenkin, kuten jatkoneuvotteluja, uusia verkostokumppaneita ja yleisesti hyvää palautetta osallistujilta. ”Saimme paljon uusia kontakteja verkostoomme ja opimme tuntemaan venäläisiä ihmisiä. Ennen kaikkea saimme paljon kokemusta ja oppia isojen tilaisuuksien järjestämisestä.”, kiteyttää Yrityssalon Ylieskola.

Jatkot Skolkovossa

Seuraavaksi on luvassa Go Skolkovo -tapahtuman jatkot Moskovassa ja Skolkovossa. Huhtikuussa yrittäjille järjestetään vastavierailu Moskovaan ja Technopark Skolkovoon. Matkan tarkoituksena on päästä tutustumaan Teknoparkin toimintaan ja päivän aikana järjestettävään innovaatiofoorumiin. Erityisen tärkeässä roolissa on match making -tapaaminen, jossa haetaan suomalaisille yrityksille yhteistyökumppaneita sekä Skolkovosta että moskovalaisista yrityksistä. Skolkovosta puhuttaessa mainitaan usein Skolkovon start up -yritykset, joka on hieman harhaanjohtava käsite. Monet Skolkovoon sijoittuneet venäläiset yritykset ovat suuria yrityksiä, jotka ovat Skolkovossa kehittämässä uusia innovaatiota. Tämä antaa suomalaisille yrityksille merkittävät mahdollisuudet yhteistyön rakentamiselle.

Go Skolkovo -jatkoihin liitetään myös Saruksen järjestämä etukäteisvalmennus, joka auttaa yrityksiä ottamaan kaiken hyödyn irti matkasta. Yrityksiä autetaan ennen matkaa ja matkan aikana muun muassa oman esitysmateriaalin lokalisoinnissa, kontaktien luomisessa, tulkkauksessa ja opastetaan vieraassa kulttuurissa toimimisessa.

Seuraa matkaan liittyvää uutisointia Ajankohtaista-sivultamme.

Seuraavat Go Skolkovo –aamukahvitilaisuudet:

Turussa 14.2.2013 klo 8.30-11.30, Mauno Koivisto -keskus (Tykistökatu 6).
Ilmoittautumiset: johanna.seren@ely-keskus.fi

Jyväskylässä 21.2. klo 14-16 Keski-Suomen ELY-keskus (Innova 2, Lutakonaukio 7). Ilmoittautumiset: heini.gunther@ely-keskus.fi

Lue Skolkovo-aiheiset kirjoituksemme:
Skolkovon ”Piilaakso” on hyvässä kasvussa
Salossa vauhditettiin Suomen ja Venäjän välistä yhteistyötä

Kirjoittaja: Nina Lehtomäki

© 2011 Sarus Oy