Ajankohtaista

Sarus valittiin kehittämään meri- ja metallialojen kansainvälistä kilpailukykyä

Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskus on valinnut 18. tammikuuta 2012 tehdyllä päätöksellä Sarus Oy:n asiantuntijapooliin, jonka turvin on tarkoitus kehittää meri- ja metalliteollisuusalojen pk-yritysten kilpailukykyä. Kilpailukykyä vahvistetaan uusilla liiketoimintasuuntautumisilla, kasvuun tähtäävällä yritystoiminnan kehittämisellä, täysin uuden liiketoiminnan synnyttämisellä ja kansainvälistymistoimilla.

Sarus valittiin tuottamaan Rakennemuutos- ja Meri Myy -hankkeille kansainvälistymispalveluita yrityskohtaisesti määritettäville maantieteellisille markkina-alueille. Erityisosaamisemme kohdistuu Venäjän, Ukrainan, Valko-Venäjän ja Kazakstanin markkinoihin.

Turun Seudun Kehittämiskeskus, joka hallinnoi Rakennemuutoshankkeita sekä Turun ammattikorkeakoulu, joka hallinnoi Meri Myy -hanketta, haluavat auttaa noin 50-60 yritystä talouskriisin jälkeisessä kilpailutilanteessa. Yrityksillä on mahdollisuus hakea ELY:n ja Tekesin tukia tiettyihin kehittämistoimenpiteisiin.

Lisätietoja: www.turku.fi

© 2011 Sarus Oy