Blogi

Markkinatietoa: Venäjän WTO-jäsenyyden mahdollisuudet

Suomalaisyritykset odottavat tullien alenemista ja kaupankäynnin läpinäkyvyyttä

Korkeat tullitariffit, ulkomaalaisia syrjivät sertifikaatit, standardit ja tekniset määräykset. Onko itänaapurimme jättämässä kaikkein räikeimmät kaupan esteet historiaan?

”Venäjän tullit ovat olleet monelle suomalaisyritykselle merkittävä kustannuserä. Esimerkiksi raakapuun tuonnissa voidaan Venäjän WTO-jäsenyyden myötä saavuttaa 20-50 miljoonan euron kustannussäästöt Venäjän laskiessa merkittävällä tavalla vientitullejaan”, arvioi ulkomaankauppa- ja eurooppaministeri Alexander Stubb Venäjän tulevaa WTO-jäsenyyttä blogissaan.

Stubb uskoo, että tullien laskeminen johtaa tuontituotteiden kilpailukyvyn vahvistumiseen, kannattavuuden paranemiseen sekä hämärien kauppatapojen vähenemiseen. Muutokset eivät kuitenkaan tapahdu hetkessä, vaan tullitasojen ja hintojen laskuun kuluu useita vuosia. Yrityksille jää hyvin aikaa uusien kilpailustrategioidensa hiomiseen.

Suomeen kasvua ja työpaikkoja
Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen BOFITin ekonomisti Heli Simola on tutkinut Venäjän WTO-jäsenyyden vaikutuksia suomalaisyritysten toimintaan. Hänenkin tutkimuksensa osoittavat, että alenevat tuontitullit lisäävät Venäjällä jo toimivien suomalaisyrityksien kohtaamaa kilpailua. Pääoletus on, että suomalaisyritysten liikevaihto kasvaa keskipitkällä aikavälillä.

”Kun suomalaisten yritysten Venäjällä toimivien tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2008 oli noin 13 mrd. euroa, niiden liikevaihdon lisäys voi olla noin 400 miljoonaa euroa Venäjän WTO-jäsenyyden myötä. Suomen kokonaistuotannon taso voi lisääntyä kasvaneen viennin myötä 0,1–0,2 prosenttia. Tämä merkitsisi noin 200–300 miljoonan euron lisäystä kokonaistuotannossa ja 4 500 – 6 500 henkilön lisäystä Suomen työllisyydessä”, toteaa Simola.

Kilpailu pakottaa muutokseen
Vaikka Venäjän jäsenyys Maailman kauppajärjestössä on virallisesti hyväksytty, on jäsenyys vielä ratifioitava Venäjän parlamentin alahuoneessa duumassa. Suomalaisyritysten lisäksi kansainväliset asiantuntijat odottavat ratifioinnin toteutumista jännityksellä, koska Venäjän poliittisesta eliitistä ja merkittävien talousjohtajien keskuudesta löytyy niitä, jotka eivät usko valtion hyötyvän WTO:sta.

Itämeren alueen kehitystä tukevan Centrum Balticumin johtaja, professori Kari Liuhto uskoo, että ratifiointi viedään päätökseen, koska muussa tapauksessa Venäjä menettää kasvonsa kansainvälisellä areenalla.
”Ratifioimatta jättäminen johtaisi talouden ja politiikan sisäänpäin kääntymiseen, johon Venäjällä ei ole varaa. WTO-jäsenyys tulee kasvattamaan tuontia ja kilpailua, jotka puolestaan pitkällä aikavälillä pakottavat nostamaan venäläisyritysten kilpailukykyä. Tullimuurien säilyttämisellä tällainen tavoite ei toteudu”, kertoo Liuhto Sarus Oy:n haastattelussa. Hän kuitenkin painottaa, että WTO-jäsenyys ei muuta Venäjää länsimaaksi, vaikka suhteet väistämättä tulevat tiivistymään.

Mistä WTO:ssa on kysymys?

– WTO-sopimus syntyi vuonna 1995 väliaikaisen sopimusjärjestelmän GATT:in (General Agreement on Tariffs and Trade) pohjalta.
– GATT ei ollut järjestö, kuten WTO, jonka sopimukset sitovat jäseniä.
– GATT oli toimialaltaan suppeampi. Se sisälsi säännöksiä teollisuustuotteiden tavarakaupasta, mutta WTO kattaa tavaroiden lisäksi mm. palvelut ja tekijänoikeudet
– WTO:lla on kansainvälistä tunnustusta saanut riitojenratkaisujärjestelmä, jonka päätökset ovat tehokkaita ja sitovia.
– WTO:n pääperiaatteet: kauppa ilman syrjintää, koti- ja ulkomaalaisten tasavertainen kohtelu jäsenien kesken, kaupan asteittainen vapauttaminen, tullien ennustettavuus, reilun kilpailun edistäminen, kehityksen ja taloudellisten uudistusten edistäminen ja kehitysmaiden erityiskohtelu.
– WTO ei ole vapaakauppajärjestö, koska se sallii tullit ja muutkin talouden suojakeinot tietyissä rajoissa.

Kommentoi kirjoitustamme

Kommentointi on suljettu.

© 2011 Sarus Oy