Blogi

Nordic ID – Venäjän markkinat haltuun innovatiivisella tuotteella


Venäjän markkinoille pääseminen ja siellä menestyminen vaatii suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä sekä aktiivista läsnäoloa. Salolainen Nordic ID on Saruksen avustuksella rakentanut jo usean vuoden ajan liiketoimintaansa Venäjän markkinoilla. Yritys lähti rohkeasti tavoittelemaan Venäjälle edelläkävijän asemaa RFID-teknologian hyödyntämisessä kaupan ja logistiikan ratkaisuissa. Markkinoille jalkautuminen on vaatinut paljon myynti- ja markkinointityötä sekä jakeluportaan haltuunottoa. Nyt brändi alkaa olla tunnettu ja markkinat valmiit.

Nordic ID on salolainen, kansainvälisesti toimiva laitevalmistaja ja ratkaisutoimittaja, joka valmistaa tiedonkeruupäätteitä erilaisiin käyttötarkoituksiin. Yrityksen kärkituotteita ovat RFID-lukijat. Nordic ID:n ja Saruksen yhteistyö on kestänyt jo 6 vuotta, jonka aikana Venäjän liiketoiminta on otettu haltuun askel askeleelta. Saruksen ulkoistetun vientitiimipalvelun avulla Nordic ID saa tarvitsemaansa Venäjän kaupan asiantuntijaosaamista ja lisäresursseja käytännön työhön. Se tarkoittaa muun muassa vahvaa tukea myynti- ja markkinointitoimenpiteisiin sekä esimerkiksi maahantuontilainsäädäntöihin, tullauksiin ja sertifiointeihin liittyvää konkreettista apua. ”Yhteistyömme on ollut joustavaa ja luottamuksellista. Paras lisäarvo, jota Saruksen asiantuntijat ovat meille tuoneet, on paikallinen bisnesosaaminen ja hyvät kontaktit. Se on paljon enemmän kuin pelkkä markkina-avauspalvelu, tulkkausapu tai kulttuuriosaaminen”, tiivistää Nordic ID:n Venäjän ja Ivy-maiden myynnistä vastaava Mika Hirvonen.

Strategiana olla ajoissa markkinalla

Nordic ID:n tarina Venäjällä alkoi samalla tavalla kuin useiden muiden yritysten. Ensin tehtiin markkinaselvityksiä, joilla kartoitettiin onko Venäjällä potentiaalia yrityksen tarjoamille tuotteille. ”Ensimmäisten kumppanien löytäminen oli haastavaa, koska lähdimme tietoisesti viemään tuotteitamme markkinalle, joka ei ollut vielä valmis. Strategiamme oli olla ajoissa liikkeellä, rakentaa ensin tunnettuutta brändille ja tuotteille sekä ottaa haltuun edelläkävijän asema. Siten olemme saaneet aikaan hyviä tuloksia. Nyt voi sanoa, että meidät tunnetaan Venäjällä hyvin ja kysyntä on selvässä nousussa”, sanoo Hirvonen. Tällä hetkellä yrityksellä on Venäjällä useita jakelija- ja muita yhteistyökumppaneita.

Yksi tärkeimmistä toimenpiteistä on ollut kiinnostuksen herättäminen venäläisissä jakelijoissa ja loppuasiakkaissa. Sarus on rakentanut Nordic ID:lle Venäjällä toimivat viestit, jotka välittyvät kohderyhmille myynti- ja markkinointimateriaalien, muun muassa kotisivujen välityksellä. ”Saruksen paikalliset asiantuntijat ovat olleet tärkeässä roolissa viestien lokalisoinnissa. He tietävät kuinka asiat on esitettävä, jotta ne vetoavat venäläisiin asiakkaisiin. Oma lukunsa on toimivan jakelijayhteistyön rakentaminen. ”Olemme oppineet, että venäläisten jakelijoiden kanssa on oltava todella aktiivinen. Toimintakulttuuria voisi kuvata passiiviseksi, joten ei voi luottaa siihen, että se mitä on sovittu niin se tapahtuu automaattisesti”.

Kuinka bisneksessä onnistutaan Venäjällä?

Venäläinen yhteiskunta ja bisnes muuttuu ripeällä tahdilla. Uusi eurooppalaisittain toimiva sukupolvi ottaa hiljalleen vallan kaupankäynnissä. Moskova on jo täysin kansainvälinen kaupunki, mutta muualla on nähtävissä vielä paljon neuvostoajan toimintakulttuuria. Venäjän omintakeinen ja perinteinen organisaatiohierarkia ja päätöksentekotapa näkyy vahvasti suhteiden luomisessa ja myyntineuvotteluissa. ”Erityisesti henkilösuhteiden merkitys korostuu Venäjällä neuvoteltaessa. Ylimmän johdon puheille pääseminen on vaikeaa, joskus jopa mahdotonta. Se vaatii pitkää suhteiden rakentamista ja ponnisteluja. Voi viedä jopa vuosia, että saadaan raivattua tie tuulikaapista toimitusjohtajan huoneeseen”, kuvaa Hirvonen.

Tässä muutamia Mika Hirvosen vinkkejä Venäjän markkinoille aikoville:

Venäjän kulttuuriin on sopeuduttava. Meidän suomalaisten on hyväksyttävä, että Venäjällä on erilainen kulttuuri ja siihen on sopeuduttava. Erityisesti suhdetoimintaosaaminen on arvokas taito ja auttaa etenemään Venäjällä.

Vientitoiminnassa kannattaa panostaa vahvasti paikalliseen läsnäoloon. Venäjällä on oltava aktiivinen ja jalkauduttava ahkerasti. Jos lähettää kerran vuodessa asiakkaalle hinnaston ja joulukortin, on turha odottaa että liiketoiminta lähtee kasvuun.

Resursseja on oltava tarpeeksi.Ennen Venäjän markkinoille lähtemistä kannattaa todella miettiä paljonko on valmis panostamaan resursseja. Jos tuote on ainutlaatuinen Venäjällä, silloin voi päästä hyviin tuloksiin nopeastikin. Pääasiassa siellä on kuitenkin aivan samat tuotteet kuin meilläkin, jolloin hyvän markkina-aseman raivaaminen vie aikaa.

Lokalisointi on tärkeää viestinnässä. Vientituotteet voivat olla samat kuin muualle, mutta Venäjälle viestit on aina lokalisoitava. Me suomalaiset yleensä käännätämme kotisivut ja esitteet venäjäksi ja toivomme sitten vain parasta. Se ei Venäjällä toimi, vaan myyntiargumentit ja asiakashyödyt on mietittävä tarkkaan venäläisten kohderyhmien näkökulmasta.

Nordic ID:n tulevaisuus Venäjällä näyttää valoisalta; kiinnostus on selkeässä kasvussa. ”Seuraamme koko ajan paljonko venäjältä käydään kotisivuillamme ja paljonko tulee yhteydenottoja. Senkin perusteella voimme päätellä, että olemme tehneet asioita oikein. Pitää vaan olla kärsivällinen kun myy ja markkinoi uutta teknologiaa, jonka markkina on vasta kehittymässä. Pienehkön suomalaisen yrityksen kannattaa ensin analysoida markkinat, kehittää toimintaa, ja kun aika on kypsä niin sitten lisätä paikallista läsnäoloa. Viimeinen vaihe on etabloitua markkinalle omana yrityksenä. Parhaillaan etsimme Saruksen kanssa omaa Nordic ID:n agenttia, joka vahvistaa läsnäoloamme Venäjällä, kun päätuotteiden markkinat alkavat toden teolla kasvaa.”

Kommentoi kirjoitustamme

Kommentointi on suljettu.

© 2011 Sarus Oy