Ajankohtaista

Kriisistä huolimatta Ukrainassa siirrytään energiatehokkaampiin ratkaisuihin – kiinnostavat markkinat myös suomalaisille

Vuoden 2015 aikana ja muutaman seuraavan vuoden kuluessa Ukrainassa on avautumassa laajat markkinat energiatehokkuutta parantaville ja vaihtoehtoiseen energiantuotantoon liittyville tuotteille, laitteille ja palveluille.

 

Nykyinen maakaasun tariffijärjestelmä kestämäton

Vuosina 2015—2017 Ukraina poistaa vaiheittain monitasoisen maakaasutariffijärjestelmänsä. Tämä johtaa keittämiseen ja ruoanlaittoon tarkoitetun maakaasun merkittävään hinnannousuun, mikä voi olla alustavien arvioiden mukaan jopa 500—550 %. Lämmitykseen ja kuuman veden tuotantoon tarkoitetun maakaasun kuluttajahintojen odotetaan nousevan n. 300 %.

Edellä mainittu monitasoinen tariffijärjestelmä on aiheuttanut Ukrainalle suuren budjettivajeen ja ollut osasyynä nykyiseen vakavaan kriisiin. Ukrainalla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin lakkauttaa tämä kannattamaton järjestelmä. Ukrainan nykyinen poliittinen johto tiedostaa asian, ja niinpä tariffien korotuksesta on tullut osa koalitiosopimusta. Myös Ukrainan kansainväliset luotottajat, kuten Kansainvälinen valuuttarahasto ja muut rahoittajat, joiden avusta Ukraina on erittäin riippuvainen, vaativat tämän järjestelmän lakkauttamista.

Millainen tilanne on nyt käytännössä? – Liian matalat tariffit ja heikko energiatehokkuus

Alustavat laskelmat kuvaavat tilannetta. Ukrainan väestö maksaa tällä hetkellä keittämiseen ja ruoanlaittoon tarkoitetusta maakaasusta n. 74,8–82,2 USD/1000 m3 (tilanne 01/2015 Ukrainan Keskuspankin kurssin mukaan). Kuluttajia palvelevat keskitetyt lämpö- ja vesiyhtiöt maksavat maakaasusta nyt n. 82,8 USD/1000 m3. Keskitetty järjestelmä on Neuvostoliiton perintöä.

Vuodeksi 2015 budjetoitu maakaasun tuontihinta on Ukrainassa keskimäärin n. 345 USD ilman Alv:tä. Tässä hinnassa on huomioitu energiavarojen maailmanmarkkinahinnan lasku. Verollinen hinta on siten 414 USD ilman siirtokuluja. Ukraina kuluttaa vuodessa keskimäärin n. 40 miljardia kuutiota maakaasua, josta tuontikaasun osuus on 30 miljardia kuutiota. Erilaisista teknisistä syistä Ukraina on erittäin riippuvainen Venäjän kaasutoimituksista, ja nyt mailla on vakavia poliittisia ja taloudellisia ristiriitoja. Tämän takia Ukraina ei voi saada maakaasua halvalla ainakaan lähivuosina.

Jos maakaasun hinta määräytyy markkinataloudellisten perusteiden mukaan, sen kuluttajahinta voi kasvaa esitetyllä hintatasolla jopa 500—550 %. Lämpö- ja vesiyhtiöiden ostaman maakaasun hinta kasvaa n. 500 %. Kun otetaan huomioon, että maakaasu muodostaa n. 60 % lämmön ja kuuman veden omakustannushinnasta, lämmön ja kuuman veden hinta kasvaa kuluttajille n. 300 %. Sähkön hinta on myös nousemassa. 1.6.2014 alkaen sähkön hinta on noussut jo 10—50 %. Eikä loppua näy. Joidenkin tutkijoiden mukaan sähkön hinta nousee seuraavien vuosien aikana 300 %. Tilannetta pahentaa myös se, että Ukraina on menettänyt valtansa Donetskin alueella, jossa suurimmat hiilivarat sijaitsevat.

Toisaalta ukrainalaiset ja ulkomaalaiset tutkijat korostavat sitä, että Ukrainan energiatehokkuus on vain n. 30 % eurooppalaisten maiden energiatehokkuudesta. Tämä tarjoaa valtavia kehitysmahdollisuuksia. Ukraina on myös allekirjoittanut EU:n kanssa assosiaatio- ja vapaakauppasopimuksen, joten lähivuosien aikana se on velvollinen sopeuttamaan oman energiatehokkuuteen ja vaihtoehtoisiin energiamuotoihin liittyvän politiikkansa eurooppalaisten standardien mukaiseksi.

Kaikesta yllämainitusta johtuen energiatehokkuuteen ja vaihtoehtoiseen energiatuotantoon tähtäävien tuotteiden, laitteistojen ja tarvikkeiden kysyntä kasvaa.

Mutta löytyykö maasta maksukykyä energiansäästöratkaisuihin?

Ilman Krimiä ja Ukrainan hallituksen vallan ulkopuolella olevaan Donetskin aluetta, Ukrainan väkiluku on 38 milj. henkeä. Jos oletetaan karkeasti, että vain n 5 % koko väestöstä pystyisi investoimaan energian säästöön, se tarkoittaisi n. 2 miljoonaa potentiaalista käyttäjää. Tämän lisäksi arvioidaan, että ukrainalaisilla on säästössä käteistä n. 20—40 miljardia dollarin edestä ns. ”patjan alla”. Ukrainan ulkopuolella työskentelevät ukrainalaiset lähettävät kotimaahansa vuosittain n. 8 miljardia dollaria. Ukrainan hallitus kannustaa jo nyt yksityiskuluttajia, valtion toimielimiä, kuntia ja yrityksiä vaihtamaan energiaa säästävään teknologiaan tarjoamalla mm. rahanarvoisia kannustimia. Mitä kuntiin tulee, Ukrainassa on alkanut vallan ja verotulojen hajautukseen liittyvä uudistus. Käytännössä sen seurauksena kuntien pitäisi saada lisämäärärahoja, joidenkin arvioiden mukaan jopa 2,5–3 miljardia dollaria vuodessa. Osa näistä varoista käytetään energiansäästötalkoihin.

Tärkeätä on myös se, että yksityiset ukrainalaiset valmistajat ovat myös kiinnostuneita energiaa säästävän teknologian käyttöönotosta, sillä polttoaineen ja sähkön hinnat kasvavat jatkuvasti. Kriisistä huolimatta Ukrainassa on satoja maksukykyisiä yrityksiä. Esimerkiksi osa ukrainalasista tuontiyrityksistä on jopa hyötynyt kriisistä, koska paikallinen valuutta on devalvoitunut huomattavasti.

Monet kansainväliset rahoitusorganisaatiot, kuten EBRD, Maailmanpankki ja NEFCO, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä, tarjoavat lainaa energiaa säästävän teknologian valmistukseen ja vaihtoehtoisen energiantuotannon kehittämiseen. Kyse on satojen miljoonien dollarien rahoitusohjelmista.

Mitä Sarus Oy voi tarjota?

Yrityksenne tarjoamista tuotteista, laitteista ja palveluista riippuen, voimme markkinoida yritystänne Ukrainassa seuraaville käyttäjäryhmille ja yhteistyökumppaneille:

– ukrainalaiset tuontiyritykset, jälleenmyyjät, suunnittelutoimistot sekä tuote-, laitteisto- ja palveluintegraattorit energiansäästön ja uusiutuvien energialähteiden alalla
– suuret teollisuuslaitokset ja maatalousyritykset
– kaupungit ja kunnat
– energia-auditointipalvelujen tarjoajat
– energiantoimittajat
– asunto-osakeyhtiöt.

Ukrainian energy saving & renewable energy equipment market (PDF) >>

 

– Vadym Kovalchuk, Kiova

© 2011 Sarus Oy