Asiakkaamme

Sparklike: innovaatiotuotteen vienti Venäjälle

www.sparklike.com

Sparklike Oy:lle tehtiin aluksi esiselvitys Venäjällä käytettävien eristyslasien kokonaismarkkinoista, selvitettiin kaasuntäytön laajuus sekä otettiin selvää osittain kilpailevienlaitteiden määrästä ja suhteellisesta markkinaosuudesta. Tässä vaiheessa pyrittiin selvittämään laitteen markkinapotentiaalia siitäkin huolimatta, että kysymyksessä on innovaatio, eikä vastaavaa tuotetta ollut markkinoilla.

Seuraavaksi kartoitettiin ja seulottiin sopivia yhteistyöpartnereita Venäjällä, ja otettiin selvää näiden mahdollisesta kiinnostuksesta toimia Sparklike Oy:n edustajana Venäjällä. Seulonnan tuloksena tehtiin yhdessä Sparklike Oy:n toimitusjohtajan kanssa Moskovan matka, jonka aikana solmittiin yhteistyösopimus OOO APROK-INFO -yrityksen kanssa. Samalla otettiin selvää maahantuontiin tarvittavista luvista ja sertifikaateista.

Sarus on edelleen mukana tukemassa Sparklike Oy:n tuotteiden myyntiä Venäjällä, ja koordinoi yrityksen Venäjän toimintoja sopimuksen mukaisesti.

© 2011 Sarus Oy