Palvelut

Markkinoinnin välineet

Selkeät myynti- ja markkinointivälineet ovat ehdottoman tärkeitä kaikille yrityksille niin kotimaassa kuin Venäjälle etabloitumisessa. Edustavilla materiaaleilla luodaan kohderyhmissä haluttuja mielikuvia, kerrotaan omista vahvuuksista, erottaudutaan kilpailjoista – myydään enemmän.


Jo muutamilla perusvälineillä voi saada lisää potkua myyntiin ja markkinointiin. Alla 5 tehokasta välinettä: eKirje, referenssikuvaukset, sähköinen yritysesitys, esitteet ja sähköinen asiakaskysely. Toimitamme nämä kaikki avaimet käteen -palveluna.

e-kirje – Sähköinen väline asiakaskontaktointiin

eKirje on sähköpostin välityksellä toimitettava visuaalinen kirje, joka on nopea ja edullinen väline tiedon välittämiseen potentiaalisille ja nykyisille asiakkaille sekä sidosryhmille.

eKirje voi olla esimerkiksi uutiskirje, tiedote, tapahtumakutsu, kampanjatarjous, asiakasmuistaminen, asiakaslehti.

PALVELUN SISÄLTÖ
1. Tavoitteiden määrittely
2. Asiakas toimittaa kohderyhmien sähköpostiosoitteet excel-tai csv-muodossa
3. Kirjeen visuaalisen ilmeen ja sisällön suunnittelu
4. Kirjeen lähetys haluttuna ajankohtana
5. Seuranta

Referenssikuvaukset – Hyvistä ceiseistä kannattaa kertoa

Referenssikuvaukset ovat oiva keino kertoa potentiaalisille asiakkaille onnistuneista projekteista ja tyytyväisistä asiakkaista. Artikkelin muotoon tehty juttu kuvineen vakuuttaa ja kertoo napakasti asiakashyödyistä.

Artikkelina tai videona toteutettuja referenssejä voi hyödyntää esimerkiksi omilla kotisivuilla, kirjeissä, esitteissä ja tarjouksissa. Niitä kannattaa myös levittää sähköisten kanavien, kuten Youtuben kautta.

PALVELUN SISÄLTÖ
1. Tavoitteiden ja sisällön määrittely
2. Referenssihaastattelujen tekeminen puhelimitse tai paikan päällä
4. Haastateltavan tai kohteen kuvaus / videointi
3. Referenssimateriaalin koostaminen ja tuotanto valittuun kanavaan

Sähköinen yritysesitys – Vakuuttava myyntipuhe kompaktissa paketissa

Hyvä yritysesittely kertoo nopeasti, selkeästi ja mielenkiintoisesti yrityksestä, palveluista ja tuotteista. Perinteinen PowerPoint-esitys on yksinkertainen ja selkeä esitystapa, joka kulkee mukana helposti, sen voi lähettää asiakkaalle tai jakaa netissä.

PALVELUN SISÄLTÖ
1. Tavoitteiden määrittely (mitä asioita yritysesityksessä halutaan tuoda esiin).
2. Asiakas toimittaa tarvittavat materiaalit: yritysfaktat ja kuvat.
3. Yritysesittelyn toteutus yrityksen ilmeen mukaiseksi, sisällön suunnittelu.

Esitteet – Markkinointiin, myyntiin ja asiakaspalveluun

Hyvät esitteet kertovat kiinnostavasti ja selkeästi yrityksestä, palveluista ja tuotteista markkina-alueen kohderyhmiä puhuttelevalla tavalla. Ne kokoavat parhaimmat myyntiargumentit ja luovat tarvetta tehokkaasti.

Harvat enää painattavat kalliita esitteitä. Ne voi myös ladata omille kotisivuille sähköisinä pdf-dokumentteina tai lähettää asiakkaalle sähköpostilla.

PALVELUN SISÄLTÖ
1. Tavoitteiden määrittely (mitä asioita esitteissä halutaan tuoda esiin).
2. Asiakas toimittaa tarvittavat materiaalit: raakatekstit ja kuvat
3. Tarvittaessa järjestetään kuvaukset.
4. Esitteen suunnittelu yrityksen ilmeen mukaiseksi, sisällön suunnittelu

Sähköinen asiakaskysely – Kuunteleva yritys kehittyy

Sähköinen asiakaskysely on nopea ja kustannustehokas tapa kerätä asiakkaiden mielipiteitä. Se toimii erinomaisena apulaisena yritystoiminnan kehittämisessä ja kertoo asiakkaille, että heitä kuunnellaan. Sähköisessä asiakaskyselyssä vastaukset kysytään netin kautta ja ne saadaan nopeasti raporttimuotoon.

Sähköistä asiakaskyselyä voi hyödyntää muun muassa asiakastyytyväisyyskyselyissä, imagotutkimuksissa, tarvekartoituksissa, johdon sisäisenä kehitystyökaluna.

PALVELUN SISÄLTÖ
1. Tavoitteiden määrittely (mitä tietoja kyselyn avulla halutaan kerätä)
2. Asiakas toimittaa kohderyhmien sähköpostiosoitteet excel-tai csv-muodossa
3. Kysymysten suunnittelu
4. Kyselyn rakentaminen kyselyohjelmaan
5. Kyselyn lähetys vastaanottajille (tarvittaessa muistutukset)
7. Raportointi

Avainhenkilön markkinointivalmennus

Osataanko yrityksessä toteuttaa markkinointia ja hyödyntää edullisia tai jopa ilmaisia sähköisiä työkaluja? Jos tarve on esimerkiksi suunnitellla tehokkaita markkinointitoimenpiteitä, opetella kotisivujen päivitys, perustaa Google AdWords-mainoskampanja tai tehdä yrityksen Facebook-sivut, voitte tilata Saruksen markkinointipäällikön valmentamaan avainhenkilönne arkimarkkinoinnin saloihin päivä- tai puolipäivätaksalla.Markkinointivälineistä lisätietoja ja tilaukset:
Pia Kähärä
Puh. 0400 193 333
pia.kahara@sarus.fi

© 2011 Sarus Oy