Palvelut

Neuvontapalvelut

Vientidokumentaatio

Venäjän ja IVY-maiden kaupankäynti vaatii länsimaiseen käytäntöön verrattuna enemmän erilaisia asiakirjoja. Avustamme vientilaskutukseen liittyvissä asioissa sekä selvitämme toimituksiin liittyvät kysymykset verkostoomme kuuluvilta alan asiantuntijoilta, mm. huolinta- ja logistiikkayhtiöiltä.

Sertifioinnit ja lupa-asiat

Vienti ja virallinen myynti Venäjällä ja IVY-maissa saattaa vaatia erilaisia tuotekohtaisia lupia. Selvitämme tuotteidenne vientiin ja myyntiin Venäjän ja IVY-maiden markkinoille vaadittavat sertifikaatit tai muut lupa-asiakirjat sekä hankimme ne käytännössä joko suoraan ko. maan viranomaisilta tai verkostoomme kuuluvien yritysten kautta.

Rahoitus

Autamme selvittämään erilaiset kansainvälistymiseen liittyvät rahoitusmuodot. Avustamme tarvittaessa myös rahoitushakemusten laatimisessa.

Etabloitumispalvelut

Avaimet käteen -etabloitumispalvelumme auttaa teitä vakiinnuttamaan asemanne Venäjän markkinoilla. Etabloitumista suunniteltaessa on huomioitava, että venäläinen byrokratia ja etabloitumiseen liittyvä lainsäädäntö poikkeaa Suomessa totutuista käytännöistä. Pienempienkin asioiden järjestymiseen vaaditaan ammattitaitoa ja henkilökohtaista läsnäoloa virastoissa. Voimme hoitaa puolestanne esimerkiksi lakimiesmenettelyt edustuston perustamiseksi Venäjälle, toimistotilojen etsimisen ja paikallisen henkilökunnan rekrytoinnin. Avaimet käteen -etabloitumispalvelumme hoitaa kaikki käytännön järjestelyt puolestanne, jolloin teidän ei tarvitse sitoa omia voimavarojanne asioiden selvittämiseen ja virastoissa jonottamiseen.

© 2011 Sarus Oy