Palvelut

Venäjän kulttuurivalmennus

Palvelukuvaus

Tarjoamme Venäjän kulttuurivalmennusta, joka antaa yrityksenne työntekijöille perusvalmiudet ymmärtää ja toimia venäläisessä kulttuurissa. Valmennus toteutetaan keskustellen ja osallistaen. Käytännönläheinen sisältö räätälöidään yrityksenne tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Palvelun hyödyt

Avainhenkilönne
– saavat hyvän kokonaisnäkemyksen venäläisessä kulttuurissa toimimiseen
– saavat tärkeää tietoa Venäjän ja Suomen liiketoimintakulttuurien eroista
– oppivat ymmärtämään mitkä asiat ohjaavat venäläisten käyttäytymistä, ja osaavat sen pohjalta toimia oikein Venäjän toimintaympäristössä.

Sisältö

Koulutuksen sisältö räätälöidään täysin tarpeidenne mukaan. Asiasisältö voi koostua esim. seuraavista aihealueista:
– Venäjän yhteiskuntarakenteiden kehitys
– Yritysmuodot
– Viranomaistoiminnot, lupakäytännöt
– Maksuliikenne
– Lahjonta ja sen muodot
– Yritys- ja tapakulttuuri (johtamiskulttuuri, päätöksentekoprosessit, suhdetoiminta jne.)
– Neuvottelujen hoitaminen menestyksekkäästi

© 2011 Sarus Oy