Tapa toimia

Asiakkaamme ovat kiittäneet tapaamme toimia käytännönläheisesti liiketoiminnan sparrauksen lisäksi. Käytännön tason ratkaisut ovat toimintamme lähtökohta niin omassa toiminnassamme kuin valmennustemmekin sisällössä.

Miten toimimme asiakkaidemme kansainvälistymisprosessin eri vaiheissa:

Vaihe 1 – Yritys haluaa avata markkinat Venäjällä ja IVY-maissa

Toiminnan laajentamista Venäjälle tai IVY-maihin harkitsevat yritykset kohtaavat monia haasteita alkutaipaleella. Liiketoiminnan suunnittelu, markkinoiden avaus sekä toimivan verkoston luominen vaativat paikallisen liiketoimintakulttuurin kokemusta ja tuntemusta, hyvää kielitaitoa ja oikeita kontakteja.

Sarus auttaa joustavasti ja käytännön tasolla kaikissa markkinoiden avaukseen liittyvissä toimenpiteissä ja selvittää yrityksenne toimintamahdollisuudet markkina-alueella. Aluksi teemme huolellisen pohjatyön: tutustumme ensin asiakkaamme tuotteisiin, olemassa oleviin asiakkaisiin ja heidän ostokriteereihinsä, selvitämme yrityksenne tuotteiden mahdollisuudet menestyä kohdemarkkinalla markkinan vaatimusten ja kilpailutilanteen huomioon ottaen. Moni asiakkaamme on hyötynyt markkinointiviestinnän kehitystoimenpiteistä, joilla varmistamme, että yrityksen viesti ja tarjoamat hyödyt erottuvat edukseen kilpaillulla markkinalla.

Meillä on testattu ja tehokas markkinakartoituskonsepti, jossa tarvittavat tiedot esitetään tiiviissä muodossa. Erinomaisen kielitaitomme, profilointi- ja hakuosaamisemme sekä kattavan suhdeverkostomme avulla löydämme yrityksellenne parhaimmat partneriehdokkaat nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Vaihe 2 – Yritys neuvottelee yhteistyösopimusta

Kun sopivat partneriehdokkaat on löydetty, on seuraava tavoite yhteistyö- tai kauppasopimuksen aikaansaaminen. Sopimusneuvottelut ovat suhdetoimintaa ja taktikointia, joten on erityisen tärkeää ymmärtää venäjänkielisissä maissa toimivien edustajien toimintatapoja. Saruksen asiantuntijoilla on vankka kokemus yhteistyöneuvottelujen koukeroista. Olemme mukana koko neuvottelujen ajan – myös käytännön tulkkauksessa – jotta saatte solmittua uuden kumppanin kanssa hyvän sopimuksen ja vältätte turhat riskit.

Vaihe 3 – Yritystoiminta on käynnistymässä tai toiminta kohdealueella on jo käynnissä

Sopimusasiat ovat kunnossa ja nyt alkaa todellinen työ haluttujen tulosten saavuttamiseksi. Autamme varmistamaan, että liiketoiminnot käynnistyvät kohdemaassa halutulla tavalla eikä sopimus jää pelkästään pöytälaatikkoon. Valvomme, että yhteistyökumppanit toimivat sopimuksen mukaisesti. Varmistamme myynnin, markkinointiviestinnän ja vienninedistämisen toimenpiteillä, että koko jakeluketju saadaan haltuun, kauppa lähtee käyntiin sekä jatkuu toivotulla tavalla. Toimenpidetasolla teemme mm. tuotekoulutuksia, laadimme asiakaskirjeitä, suoramarkkinointia, järjestämme tapaamisia, PR-tilaisuuksia, seminaareja, messuja, hoidamme asiakasyhteydenpidon, lokalisoimme yrityksen markkinointimateriaalit, hoidamme tuotesertifioinnit, etabloitumisjärjestelyt jne. Koulutamme tarvittaessa yrityksenne henkilökunnan paikallisen liiketoimintakulttuurin sekä myynnin ja markkinoinnin osaajaksi.

Tutustu palveluihimme

© 2011 Sarus Oy